STALLSTRÖ OCH JORD PÅ ETT BILLIGARE OCH MER MILJÖVÄNLIGT SÄTT

Strötorv
Torven går direkt från vår egen mosse ner i 1-kubikssäckar som väger 300-320 kg. Vi har pantsystem på säckarna så vi tar tillbaka dom tomma om dom är hela. Vill du ha torvströ i större volymer så kan du antingen hyra en container eller så kommer vi och tippar hos dig. 

 • Torvmix
  Vi har även torvmix i 1-kubikssäckar som väger 280-300 kg. Blandat ca 50% torv och 50% kutterspån. Bra alternativ till torv på vinter då mixen inte fryser lika lätt. Även mixen kan vi köra ut i större volymer.

 • Spån
  Spån i 1-kubikssäckar väger 170-200 kg. Torr och fin kutterspån från ett närliggande hyvleri.

  Torv till jordförbättring

  Vi har både blöt grävtorv och torr harvtorv av hög kvalité som är perfekt vid blandning av alla sorters jordar för gräsmattor, rabatter och liknande. Vår torv har upp emot 90 % mullhalt.

  Anläggningsjord
  Vi blandar egen anläggningsjord för försäljning i både stora som små volymer. Vi har även täckbark, grus och krossprodukter.